Edukacja dzieci


"Tylko poprzed edukację młodych ludzi, możemy zmienić sytuację zwierząt i schronisk."
Tom Serce


Okienko życia dla zwierząt

To pierwsze w Europie okienko życia dla zwierzat. Tą akcją chciałem pokazać światu, że miejsce domowych zwierząt jest w domu. A zwierzęta tak samo jak my czują, kochają, tęsknią.

Mamy nadzieję, że takich niechcianych, podrzucanych zwierzat bedzie jak najmniej!

Tom i Lusia

Copyright © 2017 http://www.tomjustyniarski.pl   All Rights Reserved.

Powered by www.intelligent-life.pl